Paweł Jurałowicz

radca prawny

KS18-0609-E-6665-cz-b-Paweł-Jurałowicz-mniejszy-plik

Paweł Jurałowicz specjalizuje się w prawie kontraktowym, między innymi reprezentując klientów w sporach związanych z roszczeniami kontraktowymi, sporządza oraz opiniuje zawierane umowy.
Posiada wieloletnią praktykę w dochodzeniu roszczeń przeciwko podmiotom zagranicznym.

Świadczy pomoc prawną w zakresie doradztwa sukcesyjnego, w szczególności w zabezpieczeniu ciągłości działania przedsiębiorstwa oraz doradztwa przy rozporządzeniu majątkiem na wypadek śmierci właściciela firmy rodzinnej.

Specjalizuje się w prawie pracy – indywidualnym, zbiorowym oraz ubezpieczeniach społecznych. Negocjuje oraz opracowuje układy zbiorowe pracy, pakiety gwarancji pracowniczych, doradza w procedurach sporów zbiorowych i zwolnień grupowych. Reprezentuje klientów przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych.
W wymienionych powyżej aspektach swojej działalności prowadzi również szkolenia.

Jest mediatorem wpisanym na listę Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz członkiem zespołu problemowego do spraw prawa pracy przy Radzie Dialogu Społecznego.

kontakt: juralowicz@kjh-legal.com

SPECJALIZACJE

proces-inwestycyjny

Obsługa procesu inwestycyjnego

korpo

Obsługa korporacyjna

restrukturyzacja

Upadłość i restrukturyzacja dla wierzycieli

prawo-pracy

Zatrudnienie i zbiorowe prawo pracy

sukcesja

Doradztwo sukcesyjne

Copyright © 2019 by KJH