sukcesja_black

Doradztwo sukcesyjne

Kancelaria świadczy kompleksową pomocą prawną dotyczącą sukcesji przedsiębiorstw – firm rodzinnych, czyli transferu firmy (bez względu na formę organizacyjną) pomiędzy pokoleniami

Zajmujemy się przygotowaniem strategii dla procesów sukcesyjnych firm rodzinnych, a także zapewniamy doradztwo prawne i podatkowe w zakresie sukcesji, poprzez przeprowadzanie odpowiednich przekształceń kapitałowo-osobowych. Dbamy o bezpieczeństwo prawne całego procesu sukcesyjnego i podmiotów biorących udział w procesie sukcesji.

Z powodzeniem doradzamy jak utrzymać rodzinny biznes w wybranych rękach, jednocześnie zapewniając ciągłość i rozwój prowadzonego przedsiębiorstwa w perspektywie kolejnych pokoleń.

Copyright © 2019 by KJH