restrukturyzacja_black

Upadłość i restrukturyzacja dla wierzycieli

Kancelaria proponuje wsparcie prawne w zaspokojeniu wierzytelności

Praktyka Kancelarii obejmuje:

  • reprezentowanie wierzyciela (przedsiębiorcy lub osoby fizycznej) na wszystkich etapach postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego dłużnika,
  • sporządzanie zgłoszeń wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
  • sporządzanie wniosków o wyłączenie przedmiotu z masy upadłości,
  • sporządzanie sprzeciwu co do uznania wierzytelności lub odmowy uznania wierzytelności, zgłoszenia zarzutów do planu podziału,
  • śledzenie przebiegu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Copyright © 2019 by KJH