proces-inwestycyjny_black

Obsługa procesu inwestycyjnego

Kancelaria zapewnia wsparcie prawne na wszystkich etapach realizacji inwestycji związanych z obrotem nieruchomościami, procesem budowlanym oraz inwestycjami deweloperskimi

Praktyka Kancelarii obejmuje:

  • audyt nieruchomości, tj. analizę stanu prawnego nieruchomości ze wskazaniem istniejących i potencjalnych ryzyk związanych na przykład z nabyciem nieruchomości,
  • doradztwo przy nabywaniu, zbywaniu i zagospodarowywaniu nieruchomości;
  • opracowywanie i ocenę umów dotyczących każdego etapu realizacji inwestycji, w tym umów przedwstępnych, umów sprzedaży, umów dotyczących finansowania inwestycji,
  • pomoc prawną w negocjowaniu warunków kontraktów,
  • pomoc prawną w zakresie uzyskania niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń umożliwiających realizację inwestycji budowlanych,
  • ocenę warunków i ograniczeń zawartych w decyzjach administracyjnych, np. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o warunkach zabudowy,
  • ocenę przestrzegania przepisów prawa budowlanego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  • doradztwo w zakresie korzystania z nieruchomości oraz zarządzania nimi,
  • obsługę sporów między inwestorem a uczestnikami procesu inwestycyjnego.
  • reprezentację klienta sporach sądowych oraz postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości

Przy obsłudze projektów związanych z realizacją inwestycji Kancelaria prowadzi stałą współpracę z kancelarią notarialną oraz rzeczoznawcą majątkowym.

Copyright © 2019 by KJH