prawo-internetu_black

Prawo Internetu

Kancelaria wspiera biznes świata wirtualnego – prowadzących sklepy internetowe lub serwisy internetowe

Praktyka Kancelarii obejmuje:

  • sporządzanie regulaminów serwisu lub sklepu internetowego dostosowywanych do profilu i charakterystyki prowadzonej przez działalności,
  • opiniowanie regulaminów serwisu internetowego lub sklepu internetowego,
  • sporządzanie i opiniowanie innych dokumentów związanych z biznesem w Internecie, w szczególności pod kątem ich zgodności z przepisami dotyczącymi świadczenia usług drogą elektroniczną, prawa konsumentów, ochrony danych osobowych,
  • obsługę prawną reklamacji składanych przez klientów, w tym konsumentów,
  • reprezentowanie w sporze z klientem, w tym konsumentem.

Mając świadomość jak istotna w prowadzeniu biznesu jest renoma przedsiębiorcy na rynku, a źródłem informacji coraz częściej staje się Internet, oferujemy:

  • pomoc prawną w zakresie ochrony praw przedsiębiorcy (w szczególności dóbr osobistych takich jak wizerunek i renoma) w Internecie,
  • sporządzanie pism do administratorów serwisów internetowych w celu ochrony praw i wizerunku oraz renomy klienta,
  • reprezentowanie w sporze sądowym.

Copyright © 2019 by KJH