Konrad Paweł Słowiński

doradca podatkowy

KS19-1605-A-01cz-b-Konrad-Slowinski-mniejszy-plik

Konrad Słowiński zajmuje się doradztwem podatkowym, zapewniając kompleksową pomoc podatkową pozwalającą na eliminowanie ryzyka związanego z obciążeniami podatkowymi i optymalizacją działalności gospodarczej. Jest ekspertem w zakresie procedury podatkowej i sądowo-administracyjnej. Reprezentuje Klientów w sprawach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, a także w trakcie kontroli podatkowych oraz celno-skarbowych, postępowań podatkowych i egzekucyjnych.

Zapewnia pomoc prawną na każdym etapie prowadzonego postępowania, zarówno w analizie dokumentacji i dowodów przygotowując strategię obrony; przy sporządzaniu zastrzeżeń, wniosków, zażaleń, odwołań i innych pism. Oferuje wsparcie oraz uczestnictwo w oględzinach, przeszukaniach oraz przesłuchaniach świadków.

Copyright © 2019 by KJH