Aleksandra Radziemska

prawnik, asystentka

KS18-1409-A-7516-cz-b--Aleksandra-Radziemska-retusz--mniejszy-plik

Aleksandra Radziemska wspiera zespół radców prawnych na poszczególnych etapach toczących się postępowań sądowych oraz prac projektowych. Prowadzi sekretariat kancelarii, odpowiada za prawidłowy, sprawny obieg dokumentów i informacji w kancelarii.

kontakt: kancelaria@kjh-legal.com

Copyright © 2019 by KJH