personal-data_black

PERSONAL DATA – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie dostosowania procedur obowiązujących u Klientów i wprowadzenia pełnej dokumentacji zgodnej z wytycznymi RODO

Praktyka Kancelarii obejmuje:

  • sporządzanie kompletnej dokumentacji prawnej dotyczącej polityk ochrony danych, rejestr przetwarzania, szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych, a także oświadczeń i umów wymaganych przez RODO,
  • koordynację z działem IT klientów w zakresie przygotowania odpowiednich zabezpieczeń informatycznych, aby przetwarzanie danych było zgodne z RODO,
  • doradztwo w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania danych szczególnych kategorii, organizowania przez klientów konkursów, imprez masowych, akcji charytatywnych,
  • prowadzenie szkoleń w zakresie zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

Copyright © 2019 by KJH