it_black

IT – WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

W związku z rozwojem nowych technologii informatycznych oraz branż artystycznych, w których powszechne stało się rozporządzanie wizerunkiem oraz prawami pokrewnymi, Kancelaria, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, wyspecjalizowała się w kompleksowym ich wsparciu w dziedzinie IT oraz prawie własności intelektualnej

Praktyka Kancelarii obejmuje:

  • sporządzanie umów wdrożeniowych, umów serwisowych, na dostawę i instalację sprzętu komputerowego, pomoc prawna w zakresie stosowanych przez klientów metod, środków i działań w zakresie stosowanych infotechnologii,
  • sporządzanie umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, umów licencyjnych wyłącznych i niewyłącznych, sublicencyjnych, w szczególności w zakresie utworów fotograficznych, programów komputerowych, oprogramowań, kodów źródłowych, stron internetowych (portali), znaków towarowych,
  • sporządzanie umów w zakresie praw pokrewnych, w szczególności umów dotyczących korzystania a artystycznych wykonań,
  • doradztwo w zakresie ochrony prawa do wizerunku, korzystania z wizerunku oraz rozpowszechnianie wizerunku, w tym reprezentowanie klientów w sporach dotyczących naruszeń prawa do wizerunku,
  • doradztwo i sporządzanie dokumentacji związanej z wydaniem utworu literackiego (książki), w tym w zakresie utworów połączonych lub zbiorowych, w szczególności umów licencyjnych, umów o redakcję naukową, umów na recenzję, umów o wydanie utworu literackiego,
  • opracowywanie pełnej dokumentacji do zgłoszenia znaków towarowych do Urzędu Patentowego, w tym analiza prowadzonej działalności gospodarczej pod kątem klasyfikacji nicejskiej.

Copyright © 2019 by KJH