gospodarka-komunalna_black

Gospodarka komunalna

Kancelaria świadczy usługi w zakresie doradztwa prawnego dla jednostek samorządu terytorialnego, a także utworzonych przez nie jednostek organizacyjnych, w zakresie wykonywania przez nie gospodarki komunalnej. Działalność obejmuje w szczególności świadczenie pomocy w zakresie spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami i prowadzeniem obsługi procesów inwestycyjnych. Kancelaria zajmuje się również doradztwem w zakresie organizacji wykonywania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym przygotowywaniem koncepcji wykonywania zadań publicznych, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Copyright © 2019 by KJH