fundusze-unijne_black

FUNDUSZE UNIJNE

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego związanego z procedurą pozyskiwania oraz wykorzystywania środków z funduszy unijnych. Aktywność Kancelarii obejmuje w szczególności analizy umów o dofinansowanie projektu oraz sporządzanie stanowisk i odwołań w toku prowadzonych postępowań związanych z kontrolą realizacji projektów.

NASI SPECJALIŚCI:

Copyright © 2019 by KJH