Anna Maria Kubacka

konsultant prawny

KS18-0709-B-6745-cz-b-Anna-Kubacka-mniejszy-plik

Anna Maria Kubacka przygotowuje projekty pism procesowych i opinii prawnych, prowadzi czynności przygotowawcze w postępowaniach mających na celu dochodzenie roszczeń.

Aktywność zawodową koncentruje wokół zagadnień związanych z prawem korporacyjnym, z zasadami organizacji i funkcjonowania spółek prawa handlowego, w oparciu o przepisy prawa unijnego i krajowego, z uwzględnieniem ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

kontakt: kancelaria@kjh-legal.com

SPECJALIZACJE

korpo

Obsługa korporacyjna

due-diligence

Due diligence legal

restrukturyzacja

Upadłość i restrukturyzacja dla wierzycieli

startup

Start up

Copyright © 2019 by KJH